• info@Example.com
  • 98210004455+

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

به هر نوع از تبلیغ در خارج از نقطه نهایی خرید مشتری (POP) گفته می شود. به تعریف دیگر تبلیغات محیطی نوع خاصی از ارتباطات که در جهت ترویج مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از محصولات و خدمات به شکل یک ارزش تعریف شده است. تبلیغات محیطی در بازاریابی به مصرف کنندگانی توجه دارد که در حال تردد در خیابان ها، جاده های بین شهری، اماکن عمومی، وسایط نقلیه عمومی، مکان های انتظار، اماکن تجاری، اماکن ورزشی و … هستند

ابتدایی ترین شیوه تبلیغات محیطی در فضای شهری انتشار اعلان و نصب آن بر در و دیوار کوچه ها و خیابان ها بوده است. پس از مدتی به موازات رشد شهرها نهادهای متولی، کنترل سیمای شهر را به دست گرفته و به مرور فضاهای مشخصی را برای نصب اعلان ها و پوسترهای تبلیغاتی مشخص کردند و در دوره معاصر کم کم شرکت های تبلیغاتی سازه های عظیمی را برای انتشار اعلانات تبلیغاتی بوجود آوردند.

  • برگشت به پروژه ها
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین پروژه ها

عکاسی

عکاسی

مارکتینگ

مارکتینگ

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نگارش  تبلیغاتی

نگارش تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

دسته بندی پروژه ها